top of page

8/9 April – Meet True Brewing Company at the Fair! (English version below)


Det är ju detta som är så förbannat trevligt med Gbg Beer Week, att få träffa nya, för en själv, okända bryggerier. Höra deras historia och testa deras fina hantverksbira.

True Brewing Company eller kort och gott bara True Brew grundades i München så sent som 2019 av de tre barndomsvännerna Luis, Lucas och Andi. Området Franconia där de tre vännerna växte upp hade den högsta koncentrationen av små gammeldags bryggerier i hela världen. Trion är verkligen passionerade över välproducerad hantverksbira och också känslan att bryta sig loss från vardagslunken och ta livet lite mer med en klackspark. Själva ölbryggningen är de dock dödligt seriösa med 😉

Redan dag 1 startade de sitt tap room i München och serverade både spännande ipor mer traditionell tysk öl. Att det råkade vara mitt i pandemin var ju ingen walk in the park men med dedikerat arbete och en mycket lojal community bidrog till att man lyckades ta sig igenom det och nu är de alltså på besök hos Gbg Beer Week. Härom dagen hade de en egen tap takeover hos Bishops Arms på Avenyn. Numera brygger de allt från lager, surisar och mörka lagrade skönheter. De experimenterar med allt från ingredienser, mäskning, humling och temperatur för att skapa spännande nyskapande craft beer för att fånga den där underbara känslan av frihet och inte minst att ha kul!! Vad jag har hört så har dessutom deras tap room en mycket hög mysfaktor 😉

Under En Öl och Whiskymässa 2022 hittar ni True Brew hos sin svenska importör Hoppylicious Craft Import AB i monter B09:11. Andra tyska bryggerier som de är importörer åt är bland annat Sudden Death Brewing Company & Brewheart. Sen har de såklart ett gäng andra bryggerier i sitt stall också.


8/9 of April - Meet True Brewing Company at the Fair!

This is what is so damn nice about Gbg Beer Week, to meet new, for oneself, unknown breweries. Hear their story and taste some of their lovely craft beers.

True Brewing Company or in short just True Brew was founded in Munich as late as 2019 by the three childhood friends Luis, Lucas and Andi. The Franconia area where the three friends grew up had the highest concentration of small old-fashioned breweries in the entire world. The trio are really passionate about well-produced craft beers and also the feeling of breaking free from the daily grind and taking life a little more in stride. The beer brewing itself, however, they are deadly serious about 😉

Already on day 1, they started their tap room in Munich and served both exciting IPAa and more traditional German beer. That it happened to be in the middle of the pandemic was not a walk in the park, but with dedicated work and a very loyal community contributed to the fact that they managed to get through it and now they are visiting Gbg Beer Week. The other day they had their own tap takeover at Bishops Arms on Avenyn. Nowadays, they brew everything from lager, sours and dark aged beauties. They experiment with everything from ingredients, mashing, hops and temperature to create exciting innovative craft beer to capture that wonderful feeling of freedom and not least to have fun!! From what I have heard, their tap room also has a very high cosiness factor 😉

During A Beer and Whiskey Fair 2022, you will find True Brew at its Swedish importer Hoppylicious Craft Import AB in booth B09: 11. Other German breweries to which they are importers for includes Sudden Death Brewing Company & Brewheart. Then they have a bunch of other breweries from other countries in their depot as well.

16 views0 comments
bottom of page